Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Flexibele arbeidsmarkt

gemiddeld, x 1.000
2011 2012 2013
Bron: CBS, Statline
Totaal werkzame beroepsbevolking 7.392 7.387 7.283
Totaal werknemers 6.315 6.292 6.161
Werknemers vaste arbeidsrelatie 5.195 5.115 4.946
Werknemers flexibele arbeidsrelatie 1.120 1.177 1.215
Tijdelijk dienstverband met vaste uren, uitzicht op vast dienstverband 419 421 390
Tijdelijk dienstverband met vaste uren, 1 jaar of langer 96 118 141
Tijdelijk dienstverband zonder vaste uren 88 106 108
Tijdelijk dienstverband met vaste uren, overig 99 106 110
Uitzendkrachten 172 169 169
Oproep- of invalkrachten 187 196 224
Vast dienstverband zonder vaste uren 59 62 73
Zelfstandigen 1.077 1.095 1.123
Download: HTML | CSV | Excel | JSON