Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Hoe lang krijg ik loon doorbetaald als ik ziek ben?

Loonvrije wachtdagen

Meestal krijgt u vanaf de 1e dag van uw ziekte loon doorbetaald. U kunt te maken krijgen met wachtdagen. De werkgever hoeft dan over maximaal de 1e 2 dagen geen loon te betalen.  Dit mag, als dit in uw arbeidsovereenkomst of cao staat.

Wachtdagen gelden niet bij elke ziekmelding. Bent u ziek geweest en u wordt binnen 4 weken opnieuw ziek? Dan krijgt u vanaf uw 1e ziektedag doorbetaald.

Ziekteperiodes optellen

Als er tussen 2 ziekteperiodes minder dan 4 weken zitten, tellen deze als 1 ziekteperiode. Bijvoorbeeld: u bent 10 weken ziek. Na werkhervatting wordt u binnen 4 weken opnieuw ziek. Deze ziekteperiode start dan met de 11e ziekteweek.

Oproepkrachten en uitzendkrachten

Bent u oproepkracht en wordt u ziek? Dan bepaalt uw contract hoe lang uw werkgever loon doorbetaalt. Als u als uitzendkracht werkt, vindt u de afspraken over loon bij ziekte in de cao voor uitzendkrachten.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Download: HTML | CSV | Excel | JSON