Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Wordt mijn loon doorbetaald als ik ziek word?

Tijdelijk aflopend contract: loondoorbetaling

Als uw tijdelijke contract tijdens uw ziekte afloopt, hoeft uw werkgever geen loon meer door te betalen. Hij vraagt voor u een ziektewetuitkering aan bij UWV. UWV helpt u ook om weer werk te vinden.
Bent u langer dan 6 weken ziek als uw tijdelijke contract afloopt? Dan stelt u samen met uw werkgever een re-integratieverslag op. Hiermee beoordeelt UWV of u en uw werkgever genoeg hebben gedaan om u weer te kunnen laten werken.

Mensen zonder werkgever: ziektewetuitkering

Mensen zonder werkgever kunnen een ziektewetuitkering aanvragen bij UWV. Dit geldt bijvoorbeeld voor uitzendkrachten zonder vast contract met het uitzendbureau en andere flexwerkers. De uitkering bedraagt minstens 70% van het dagloon (met als grens het maximumdagloon). UWV zorgt voor de begeleiding en re-integratie.

Zelfstandig ondernemers en freelancers kunnen zich vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet.

Oproepkracht: doorbetaling loon of ziektewet

Bent u oproepkracht en wordt u ziek? Dan bepaalt uw contract of de werkgever uw loon doorbetaalt of dat u een ziektewetuitkering krijgt.

Tijdelijke werknemers na ziekte sneller aan het werk

Sinds 1 januari 2013 moeten werkgevers en UWV zich meer inspannen om tijdelijke zieke werknemers weer aan het werk te helpen. Daarnaast betalen werkgevers meer premie als meer werknemers een Ziektewetuitkering krijgen. Ook zieke werknemers zelf worden meer gestimuleerd om snel weer te gaan werken.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Waar moet ik aan denken als ik als zzp'er een eigen bedrijf wil starten?
Hoe kan ik microkrediet of mkb-krediet aanvragen?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON