Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Wat moeten mijn werkgever en ik doen als ik lang ziek ben?

In vaste dienst of een tijdelijke arbeidsovereenkomst

U maakt samen met uw werkgever afspraken over hoe u uw werk snel weer kunt hervatten. Op de website van UWV staat een stappenplan ziekteverzuim. Hierin staat wat u en uw werkgever moeten doen. Daarnaast zijn er regels over de hoogte van uw loon tijdens uw ziekte. En over de periode van loondoorbetaling.

Nog ziek na einde tijdelijk arbeidscontract

Bent u langer dan 6 weken ziek op de dag dat uw tijdelijke contract afloopt? Dan krijgt u geen loon meer. Uw werkgever vraagt voor u een ziektewetuitkering aan bij UWV.

Stel dan met uw werkgever een re-integratieverslag op. Hiermee bekijkt UWV of u samen voldoende hebt gedaan om u weer aan het werk te krijgen.

Oproepcontract

Meldt u zo snel mogelijk ziek bij uw werkgever. Het soort contract bepaalt of de werkgever uw loon doorbetaalt of dat u een ziektewetuitkering krijgt. Hoeft de werkgever uw loon niet door te betalen? Dan meldt hij u aan bij UWV voor een ziektewetuitkering. Daarna neemt UWV contact met u op.

Uitzendovereenkomst

Bij ziekte moet u zich ziek melden bij zowel het uitzendbureau als bij het bedrijf waar u werkt. Bent u in dienst bent bij het uitzendbureau? Dan maakt u samen afspraken over hoe u uw werk snel weer kunt hervatten. Op de website van UWV staat een stappenplan ziekteverzuim. Hierin staat wat u en uw werkgever moeten doen. U heeft tijdens uw ziekte recht op loon als u in dienst bent bij het uitzendbureau.
Als u niet in dienst bent bij het uitzendbureau, krijgt u een ziektewetuitkering van UWV.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: