Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Krijg ik met een tijdelijk contract ook loon doorbetaald als ik ziek ben?

Einde contract tijdens ziekte

Het kan zijn dat uw tijdelijke contract afloopt tijdens de periode van loondoorbetaling. UWV betaalt uw ziekengeld vanaf de datum dat uw contract afloopt tot maximaal 2 jaar daarna. UWV is dan ook verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding en re-integratie.

Re-integratieverslag

Bent u langer dan 6 weken ziek bent op de dag dat uw tijdelijke contract afloopt? Dan stelt u samen met uw werkgever een re-integratieverslag op. Dit verslag heeft u nodig als u een Ziektewetuitkering aanvraagt bij het UWV. In het verslag staat wat u en uw werkgever hebben gedaan om u weer aan het werk te krijgen.

Vindt het UWV dat u en uw werkgever onvoldoende aan re-integratie hebben gedaan? Dan kan het UWV een straf opleggen. Het UWV verhaalt bijvoorbeeld het ziekengeld op uw werkgever of u krijgt een lagere ziektewetuitkering.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wat is wettelijke rente?
Wat kan ik doen als ik niets of niet genoeg van mijn schuld kan aflossen?
Wat is wettelijke rente?
Ben ik aansprakelijk voor de schulden van mijn (minderjarige) kinderen?
Hoe hoog mogen incassokosten zijn?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON