Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Hoe kan ik als asbestslachtoffer een financië'le tegemoetkoming aanvragen?

Tegemoetkoming asbestslachtoffers

Heeft u door asbest de ziekte mesothelioom of asbestose heeft gekregen? Dan kunt u een tegemoetkoming aanvragen. Er zijn 2 regelingen: de TAS-regeling en de TNS-regeling:

  • De TAS-regeling is voor werknemers of hun huisgenoten die ziek zijn geworden door asbest. 
  • De TNS-regeling is voor zelfstandig ondernemers. Of particulieren die in een privésituatie ziek zijn geworden door asbest.

Op de website van het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) staat meer informatie over de tegemoetkoming voor asbestslachtoffers.

Voorwaarden financiële tegemoetkoming

Om een tegemoetkoming te krijgen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo mag u nog geen vergoeding voor immateriële schade hebben ontvangen. Op de website van het IAS vindt u alle voorwaarden voor een tegemoetkoming voor asbestslachtoffers.

Hoogte financiële tegemoetkoming

In 2015 is de financiële tegemoetkoming voor asbestslachtoffers € 19.417,-.

Aanvragen tegemoetkoming asbestslachtoffers

U vraagt de tegemoetkoming aan via het aanvraagformulier slachtoffers asbest. Het formulier staat op de website van het IAS.

Tegemoetkoming asbestslachtoffers is voorschot van schadevergoeding

De tegemoetkoming is geen vervanging van een schadevergoeding, maar een voorschot daarop. De SVB probeert de kosten te verhalen op een aansprakelijke partij. Bijvoorbeeld uw (ex-)werkgever. Het voorschot wordt verrekend met de uiteindelijke schadevergoeding.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wat is wettelijke rente?
Wat kan ik doen als ik niets of niet genoeg van mijn schuld kan aflossen?
Wat is wettelijke rente?
Ben ik aansprakelijk voor de schulden van mijn (minderjarige) kinderen?
Hoe hoog mogen incassokosten zijn?

Externe artikelen
Asbest in Belgiƫ: Vereniging van Asbestslachtoffers

Download: HTML | CSV | Excel | JSON