Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Kans op armoede

lage-inkomensgrens
2011 2012* 2013**
Bron: CBS, Statline

*Voorlopige cijfers

** Cijfers nog niet beschikbaar
Percentage huishoudens met een inkomen onder de lage-inkomensgrens 8,2 9,4 -
Percentage huishoudens met een inkomen langdurig (4 jaar en langer) onder de lage-inkomensgrens 2,4 2,7 -
Percentage minderjarige kinderen dat leeft onder de lage-inkomensgrens 10,3 11,8 -
Percentage minderjarige kinderen dat langdurig (4 jaar en langer) leeft onder de lage-inkomensgrens 3,3 3,6 -
Percentage zelfstandigen met een inkomen onder de lage-inkomensgrens 11,8 13,5 -
Percentage zelfstandigen met een inkomen langdurig (4 jaar en langer) onder de lage-inkomensgrens 2,0 2,7 -
Download: HTML | CSV | Excel | JSON