Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Hoe hoog is de Anw-uitkering?

Hoogte Anw-uitkering

Op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) kunt u de hoogte van de Anw-uitkering vinden. De Anw-bedragen worden ieder halfjaar aangepast. De vakantietoeslag bouwt u per maand op en ontvangt u in mei.

Let op: vanaf 1 januari 2015 ontvangt u als nabestaande met kinderen niet meer maximaal 90% van het minimumloon. Maar maximaal 70%. Wel heeft u als alleenstaande ouder recht op extra kindgebonden budget.

Enkele andere regelingen voor ouders wijzigen ook, zoals de kinderbijslag

Kostendelersnorm Anw

Per 1 juli 2015 wordt de kostendelersnorm ingevoerd in de Anw. De kostendelersnorm gaat ervan uit dat (meerderjarige) mensen die samenwonen, kosten voor levensonderhoud kunnen delen. Voor de Anw betekent dit dat de uitkering voor deze mensen per 1 juli omlaag gaat. Dit gebeurt in een aantal stappen.

Andere inkomsten en nabestaandenuitkering

Als u geen andere inkomsten heeft, krijgt u de volledige nabestaandenuitkering. Heeft u wel andere inkomsten naast uw anw-uitkering? Dan kan de SVB die volledig of gedeeltelijk aftrekken van de nabestaandenuitkering. Voorbeelden van andere inkomsten zijn: andere uitkeringen (zoals WIA, WW), inkomsten uit loondienst of winst uit een eigen bedrijf.

Voor de nabestaandenuitkering tellen de volgende inkomsten niet mee:

  • een uitkering uit een verzekeringspolis;
  • een uitkering uit een particulier of collectief afgesloten nabestaandenpensioen;
  • nabestaandenpensioen uit een lijfrente van uw partner;
  • rente-inkomsten, dividend en spaargeld.

Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Download: HTML | CSV | Excel | JSON