Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Wat is seksuele intimidatie op het werk en wat moet mijn werkgever daar tegen doen?

Vormen van seksuele intimidatie

Vormen van seksuele intimidatie zijn:

 • verbale seksuele intimidatie:
  • seksueel getinte opmerkingen maken of seksueel getinte sms'jes of briefjes toesturen;
  • intieme vragen stellen over iemands privé-leven;
  • voorstellen doen voor afspraakjes met de bedoeling daarbij seksueel contact te hebben;
 • non-verbale seksuele intimidatie:
  • iemand langdurig aanstaren;
  • seksueel getinte afbeeldingen tonen (in de werkkamer of via internet of intranet);
  • seksueel gerichte gebaren maken;
 • fysieke seksuele intimidatie:
  • vastpakken, arm om schouder leggen, knijpen  
  • iemand (proberen te) zoenen
  • iemand de doorgang versperren
  • aanranding
  • verkrachting

Maatregelen om seksuele intimidatie tegen te gaan

Er zijn geen gedetailleerde richtlijnen voor werkgevers hoe zij seksuele intimidatie moeten tegengaan. Werkgevers kunnen dit zelf vormgeven. Zo kan uw werkgever een vertrouwenspersoon aanstellen of een klachtencommissie instellen. Ook kan goede voorlichting, praten over intimiderend gedrag en een gedragscode (met sancties bij overtreding) helpen. De arbodienst of arbodeskundige kan uw werkgever helpen maatregelen te nemen om seksuele intimidatie tegen te gaan.

Voorlichting over seksuele intimidatie

Uw werkgever moet u voorlichten over het beleid om seksuele intimidatie tegen te gaan. Dat kan door het bespreekbaar te maken tijdens een afdelingsoverleg of via een artikel in het personeelsblad.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wat verandert er voor mij wanneer ik de Nederlandse nationaliteit krijg?
Hoe kan ik als Surinamer (oud-Nederlander) de Nederlandse nationaliteit terugkrijgen?
Kan ik afstand doen van mijn Turkse nationaliteit als ik de Turkse dienstplicht niet heb vervuld?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: