Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Hoe kom ik van mijn schulden af?

Financiële problemen in kaart brengen

Maak een overzicht van uw inkomsten, uw uitgaven en uw schulden. Ga vervolgens na hoe u uw uitgaven kunt verlagen of uw inkomen kunt aanvullen. Op de website zelfjeschuldenregelen.nl van het  Nibud leest u hier meer over.
Daarnaast heeft u misschien recht op toeslagen of subsidies die uw inkomen kunnen aanvullen.

Schuldeisers een betalingsregeling voorstellen

Als het niet lukt om uw schulden op korte termijn af te lossen, kunt u een betalingsregeling voorstellen aan alle schuldeisers. Dit wordt een minnelijk traject of minnelijk akkoord genoemd.

Schuldhulpverlening als schuldeisers niet akkoord gaan

Gaan uw schuldeisers niet in op uw voorstel? Neem dan contact op met de afdeling Sociale Zaken van uw gemeente voor schuldhulpverlening. U kunt ook naar het Juridisch Loket of het maatschappelijk werk. Zij kunnen u in contact brengen met een erkende schuldhulpverlener. Zo voorkomt u dat u bij ondeskundige of onbetrouwbare aanbieders belandt. Een schuldhulpverlener:

  • helpt u uw geldzaken weer onder controle te krijgen;
  • stelt met u een plan op om van uw schulden af te komen;
  • stelt een betalingsregeling op die u aan de schuldeisers kunt voorleggen.

Wettelijke schuldsanering (Wsnp-traject)

In het uiterste geval kunt u een beroep doen op wettelijke schuldsanering. Bij wettelijke schuldsanering stelt de rechtbank een saneringsplan op. Schuldeisers moeten hieraan meewerken. Dit is geregeld via de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp).


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Download: HTML | CSV | Excel | JSON