Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Wat is een naturalisatieceremonie en wat is de nationale naturalisatiedag?

Naturalisatieceremonie verplicht

Een naturalisatieceremonie is het laatste onderdeel van het proces om de Nederlandse nationaliteit te krijgen. Mensen vanaf 16 jaar die Nederlander willen worden, zijn verplicht aan de ceremonie deel te nemen.

Rol gemeente bij naturalisatieceremonie

De gemeente organiseert de naturalisatieceremonie. Naast de ceremonie op de nationale naturalisatiedag mogen gemeenten ook extra ceremoniedagen organiseren op andere dagen.

Verklaring van verbondenheid

Iedereen die Nederlander wil worden moet bij de naturalisatieceremonie een verklaring van verbondenheid afleggen. Hiermee belooft u om de vrijheden en rechten die bij het Nederlanderschap horen te respecteren en de plichten te vervullen. Iedereen vanaf 16 jaar is verplicht de verklaring van verbondenheid af te leggen.

Er zijn 2 versies van de verklaring van verbondenheid. U mag zelf kiezen welke u aflegt. Als u gelovig bent, kunt u kiezen voor de 1e optie. Bent u niet gelovig dan is de 2e optie geschikter voor u.

  • 'Ik zweer dat ik de grondwettelijke orde van het Koninkrijk der Nederlanden, haar vrijheden en rechten respecteer en zweer de plichten die het staatsburgerschap met zich meebrengt getrouw te vervullen.' Gevolgd door: 'Zo waarlijk helpe mij God almachtig.'
  • 'Ik beloof dat ik de grondwettelijke orde van het Koninkrijk der Nederlanden, haar vrijheden en rechten respecteer en zweer de plichten die het staatsburgerschap met zich meebrengt getrouw te vervullen.' Gevolgd door: 'Dat verklaar en beloof ik.'

De gemeente reikt de besluiten van Nederlanderschap uit nadat u de verklaring van verbondenheid heeft afgelegd. Daarna bent u formeel Nederlander.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Externe artikelen
Naturalisatiedag
Naturalisatiedag

Download: HTML | CSV | Excel | JSON