Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Is werken met chemische stoffen, straling of virussen gevaarlijk als ik zwanger ben?

Chemische stoffen

Sommige concentraties van chemische stoffen zijn gevaarlijk als u van plan bent zwanger te worden, zwanger bent of borstvoeding geeft. Let op de volgende zaken:

  • Zorg dat u bij het werken met chemische stoffen zo hygiënisch mogelijk werkt.
  • Werkt u met een verpakt product, dan ziet u op het etiket of er schadelijke stoffen in zitten. Op sommige producten staat niets vermeld (geneesmiddelen en diergeneesmiddelen). Informeer in dat geval bij uw werkgever over gevaren bij het bereiden of toedienen.
  • Bij te grote risico's of onzekerheden bent u niet verplicht om met chemische stoffen te werken. U mag in ieder geval niet werken met metallisch lood en verbindingen met metallisch lood.

In het onderwerp Gezond en veilig werken. Hierin staat bijvoorbeeld informatie over stoffen die voor de voortplanting gevaarlijk kunnen zijn (reproductietoxische stoffen).

Straling en zwangerschap

Werken met straling kan schadelijk zijn voor uw ongeboren kind. Gevaarlijke straling kan voorkomen in kerncentrales, röntgenkamers van ziekenhuizen en laboratoria. Als u met straling werkt, is het belangrijk uw zwangerschap zo vroeg mogelijk te melden bij de bedrijfsarts of stralingsdeskundige.

Infectierisico en zwangerschap

U bent niet verplicht werk te doen waarbij u in contact kunt komen met het virus dat rode hond veroorzaakt (rubellavirus) of met de parasiet die toxoplasmose kan veroorzaken (als u met katten werkt). Behalve als u voldoende antistoffen heeft. Ook enkele andere infecties kunnen schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Let ook op als u werkt met ziektekiemen, als u met geïnfecteerde patiënten werkt of als u in de agrarische sector werkt.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: