Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Kan ik als oudere zelfstandige met een niet-levensvatbaar bedrijf het Bbz gebruiken?

Voorwaarden Bbz

Om in aanmerking te komen voor een uitkering vanuit het Bbz gelden de volgende voorwaarden:

  • U bent een zelfstandige en bent 55 jaar of ouder.
  • Uw inkomen uit uw bedrijf of beroep is lager dan de bijstandsnorm.
  • U heeft minstens 10 jaar achter elkaar een bedrijf of een zelfstandig beroep uitgeoefend, voorafgaand aan uw aanvraag.
  • Uw bruto inkomen uit uw onderneming is gemiddeld ten minste € 7.635 per boekjaar. Dit bedrag geldt per 1 juli 2014.

Duur Bbz

U kunt maximaal 12 maanden een Bbz-uitkering krijgen. Soms is verlenging met nog eens 12 maanden mogelijk. U vraagt de Bbz-uitkering aan bij de gemeentelijke sociale dienst.

Bbz aanvragen

U vraagt de Bbz-uitkering aan bij de gemeentelijke sociale dienst.

Aanvulling tot bijstandsniveau

De Bbz-uitkering is een aanvulling op het totale inkomen van u en uw partner. Een uitkering telt ook mee als inkomen. De Bbz-uitkering vult het inkomen aan tot het bijstandsbedrag dat voor u beiden geldt.

Bedrijfskapitaal Bbz

In bepaalde gevallen kunt u in aanmerking komen voor bedrijfskapitaal. Dit is een lening of een gift, afhankelijk van uw vermogen. Hiermee kunt u investeren in uw bedrijf.

IOAZ: financiële hulp bij bedrijfsbeëindiging

Wilt u als oudere zelfstandige uw bedrijf beëindigen? Dan kunt u mogelijk gebruikmaken van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ). De IOAZ kan door blijven lopen tot u de AOW-leeftijd bereikt.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Externe artikelen
Windei (vogel)

Download: HTML | CSV | Excel | JSON