Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Welke maatregelen moet mijn werkgever nemen bij werk met kankerverwekkende stoffen?

Vervanging kankerverwekkende stoffen aantoonbaar onmogelijk

Uw werkgever moet hebben aangetoond dat het onmogelijk is om  kankerverwekkende stoffen te vervangen. Ook moet het gebruik ervan dringend nodig zijn voor het bedrijf.

Register aanleggen over werken met kankerverwekkende stoffen

Uw werkgever is verplicht om alles over het werken met kankerverwekkende stoffen te registeren. Hij moet een register aanleggen waarin staat:

  • met welke kankerverwekkende stoffen wordt gewerkt;
  • waarom deze stoffen niet kunnen worden vervangen door minder gevaarlijke stoffen;
  • wat de bijbehorende risico's en gevaren zijn;
  • welke afdelingen de stoffen gebruiken;
  • hoeveel en welke werknemers risico op blootstelling lopen;
  • op welke manier blootstelling kan plaatsvinden;
  • hoe werknemers tegen kankerverwekkende stoffen worden beschermd.

Kankerverwekkende stoffen en gezondheidskundig onderzoek

Als u werkt met kankerverwekkende stoffen, heeft u recht op een periodiek gezondheidskundig onderzoek. Voordat u voor de 1e keer begint met de werkzaamheden, bent u verplicht dit onderzoek te ondergaan.

Calamiteitenplan

Iedereen binnen het bedrijf moet weten wat er gedaan moet worden als zich een calamiteit voordoet. Ook als het gaat om gevaarlijke stoffen. Uw werkgever moet daarom een calamiteitenplan opstellen.

Regels kankerverwekkende stoffen

De regelgeving over werken met kankerverwekkende stoffen is opgenomen in het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit). Voor een groep bijzondere kankerverwekkende stoffen gelden afwijkende en aanvullende regels.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Externe artikelen
Carcinogeen

Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: