Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Hoe kan ik de hoogte van mijn WW-uitkering berekenen?

Rekenhulp hoogte WW

Op de website van UWV vindt u een Rekenhulp WW. Met de rekenhulp WW krijgt u een indicatie van de hoogte van uw mogelijke WW-uitkering.

Bij de berekening van uw WW-uitkering gebruikt UWV een aantal uitgangspunten. De WW-uitkering is:

  • niet gekoppeld aan het inkomen van uw partner of van andere gezinsleden;
  • niet afhankelijk van uw eigen vermogen;
  • gebonden aan een maximum: het maximumdagloon.

Kabinetsplannen aanpassing WW

Het kabinet wil de hoogte van de WW-uitkering aanpassen. De wijzigingen gelden alleen voor nieuwe gevallen.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Waar moet ik aan denken als ik als zzp'er een eigen bedrijf wil starten?
Hoe kan ik microkrediet of mkb-krediet aanvragen?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: