Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Wanneer stopt mijn nabestaandenuitkering?

Nabestaandenuitkering stopt

In de volgende gevallen stopt uw nabestaandenuitkering:

  • U bereikt de leeftijd waarop u een AOW-uitkering ontvangt.
  • U hertrouwt, gaat een geregistreerd partnerschap aan of gaat samenwonen. Bij samenwonen is de beëindiging niet meteen definitief. Als u besluit om binnen 6 maanden weer alleen te gaan wonen, krijgt u opnieuw een nabestaandenuitkering.
  • U bent niet langer minstens voor 45% arbeidsongeschikt. Dit geldt alleen voor mensen die na 1 januari 1950 zijn geboren.
  • U verblijft  langer dan 1 maand in de gevangenis of in een huis van bewaring. Na uw vrijlating kunt u opnieuw nabestaandenuitkering krijgen.
  • Uw  jongste kind wordt 18 jaar of gaat het huis uit. Dit geldt alleen voor mensen die na 1 januari 1950 zijn geboren.
  • Als u in het buitenland gaat wonen. Of uw nabestaandenuitkering eindigt, is afhankelijk van het land waar u gaat wonen.
  • Wanneer u komt te overlijden, stopt uw Anw-uitkering. Uw partner, thuiswonende kinderen of hun verzorger ontvangen dan een overlijdensuitkering.

In het regeerakkoord was afgesproken om de duur van de Anw-uitkering te beperken tot 1 jaar. Dit plan gaat niet door.

Nabestaandenuitkering verlaagd

Verzorgt u thuis een hulpbehoevende? Of bent u zelf hulpbehoevend en woont u om die reden samen? Dan wordt uw Anw-uitkering verlaagd tot 50% van het minimumloon.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Externe artikelen
Rentenier

Download: HTML | CSV | Excel | JSON