Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Wat moet ik regelen voor mijn uitkering als ik ga emigreren?

Uitkering stopt mogelijk bij emigratie

Of u uw uitkering kunt meenemen naar het buitenland hangt af van:

  • de soort uitkering die u ontvangt;
  • in welk land u gaat wonen;
  • of Nederland een verdrag heeft met het land waar u naartoe gaat.

Uitkeringsinstantie UWV of de Sociale Verzekeringsbank (SVB) informeert u over wat op u van toepassing is.

Vrijwillige verzekering AOW en Anw bij emigratie

U kunt uw verzekering voor de Algemene Ouderdomswet (AOW) en de Algemene nabestaandenwet (Anw) vrijwillig voortzetten bij de SVB als u in het buitenland gaat wonen. U voorkomt daardoor later een lager pensioen en uw partner krijgt een nabestaandenuitkering als u overlijdt.

Vrijwillige verzekering tegen arbeidsongeschiktheid en werkloosheid

U kunt zich ook vrijwillig verzekeren bij UWV tegen de inkomensrisico's van ziekte, langdurige arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Voorwaarde voor deze vrijwillige verzekering is dat u nog niet de AOW-leeftijd hebt bereikt en de verzekeringen op tijd aanvraagt.

Maatregelen tegen export uitkeringen naar landen buiten de EU

Het kabinet wil de export van uitkeringen naar landen buiten de EU beperken. Dit houdt voor u in dat bepaalde uitkeringen gebaseerd zijn op het kostenniveau van het land waar u woont.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Download: HTML | CSV | Excel | JSON