Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Arbeids­verhoudingen en voorwaarden

2011 2012 2013
1 2011/2012: SZW, cao-afspraken. 2013: Administratie SZW. Peildatum 1/1/2014. De peildatum wijkt hiermee af van eerdere jaren, waarin deze in het voorjaar werd gesteld.* voorlopige cijfers
Aantal werknemers onder cao (x 1.000) * 1 6.129 6.003 5.895
Aantal door algemeen­verbindend­verklaring gebonden werknemers (x 1.000)* 1 729 502 635
Aantal verleende tewerk­stellings­vergunningen (TWV) (x 1.000)* 12,0 10,5 8,8
Aantal inspecties WAV, Waadi en/of WML (x 1.000) 9,7 7,2 4,9
Percentage inspecties waarbij overtreding WAV en/of WML is vastgesteld (%) 18 21 24
Ontslagaanvragen (x 1.000) 58,3 79,7 -
Via rechtbank (x 1.000) 19,8 20,8 -
Via UWV (x 1.000) 38,5 58,9 66,2
Aantal uitgesproken faillissementen (eenmanszaken en vennootschappen ed.) (x 1.000) 7,1 8,616* 9,456*
Aantal verloren arbeidsdagen door werkstakingen (x 1.000) 22,0 219 -
Aantal betrokken werknemers bij werkstakingen (x 1.000) 47,1 89,6 -
Aantal personen dat lid is van een vakbond (x 1.000) 1.876 1.849 1.797*
Download: HTML | CSV | Excel | JSON