Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Heb ik als zelfstandig ondernemer recht op een zwangerschapsuitkering?

Voorwaarden ZEZ

U komt in aanmerking voor een ZEZ als u voldoet aan 1 van de volgende voorwaarden:

  • U bent zelfstandige met of zonder personeel.
  • U bent zelfstandig beroepsbeoefenaar, bijvoorbeeld freelancer, artiest, huisarts, alfahulp of particuliere huishoudelijke hulp.
  • U bent meewerkend echtgenote/partner van een zelfstandige.

ZEZ en de urennorm

Als u in het kalenderjaar voordat uw zwangerschapsuitkering ingaat ten minste 1.225 uur als zelfstandige heeft gewerkt, ontvangt u de maximale uitkering. De maximale uitkering is gelijk aan het minimumloon. Werkte u in dat jaar minder dan 1.225 uur, dan is uw uitkering lager. De hoogte van de ZEZ is dan afhankelijk van uw winst in dat jaar. Dat geldt ook als u meewerkend echtgenote of partner bent.

Vrijwillig verzekerd bij UWV

Als u een vrijwillige verzekering voor de Ziektewet heeft afgesloten bij uitkeringsinstantie UWV, kunt u ook recht hebben op een ZEZ-uitkering. U krijgt dan alleen een ZEZ-uitkering als die hoger is dan het bedrag waarop u recht heeft op grond van uw vrijwillige verzekering.

Aanvullende verzekering arbeidsongeschiktheid

Heeft u bij een verzekeringsmaatschappij een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afgesloten? Dan ontvangt u van deze verzekering vaak ook een uitkering bij zwangerschap. Dit heeft geen invloed op de ZEZ-uitkering. Wel kan het zijn dat uw verzekeraar de uitkering vermindert als u ook een ZEZ-uitkering ontvangt. Vraag dit na bij uw verzekeraar.

Ingangsdatum ZEZ

De periode waarin u een ZEZ-uitkering ontvangt, is ten minste 16 weken. De periode gaat in 6 tot 4 weken voor de dag na uw vermoedelijke bevallingsdatum. U heeft altijd recht op minstens 10 weken ZEZ-uitkering na uw bevalling.

Aanvragen ZEZ-uitkering

U vraagt de uitkering uiterlijk 2 weken voor de gewenste ingangsdatum aan bij het UWV. Met uw aanvraag stuurt u de zwangerschapsverklaring van uw huisarts of verloskundige mee. Het UWV kan u ook vragen naar kopieën van belastingaanslagen.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Download: HTML | CSV | Excel | JSON