Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Hoe hoog is de toeslag op mijn uitkering?

Toeslag vult uitkering aan

De toeslag vult uw uitkering aan tot maximaal het sociaal minimum. De hoogte van het sociaal minimum hangt af van de uw leeftijd en uw leefsituatie.

De uitkering en de toeslag zijn samen nooit meer dan wat u verdiende voordat u de uitkering kreeg. Had u vroeger een inkomen onder het sociaal minimum? Dan vult UWV uw uitkering aan tot de hoogte van uw vroegere inkomen.

Uitkering en toeslag aanvullen via bijstand

Is uw uitkering plus toeslag lager dan het sociaal minimum? Dan kunt u bij uw gemeente bijstand aanvragen om uw inkomen aan te vullen tot het sociaal minimum.

Hoe UWV toeslag berekent

Bij de berekening van de hoogte van uw toeslag bekijkt UWV het totale gezinsinkomen. Dus ook de inkomsten van uw partner tellen voor het bepalen van de hoogte van het gezinsinkomen. Uw vermogen, zoals een eigen huis of spaargeld, telt niet mee als inkomen.

Kostendelersnorm Toeslagenwet

Per 1 juli 2016 wordt de kostendelersnorm ingevoerd in de Toeslagenwet. De kostendelersnorm gaat ervan uit dat (meerderjarige) mensen die samenwonen, kosten voor levensonderhoud kunnen delen. Dit heeft gevolgen voor de hoogte van de toeslag.

Vakantiegeld

Als u recht heeft op de toeslag, heeft u ook recht op vakantiegeld. Deze bedraagt 8% van de toeslag. U ontvangt deze vakantie-uitkering jaarlijks in mei.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: