Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Hoe verloopt mijn re-integratie via UWV?

Re-integratie met hulp van UWV

UWV biedt u de hulp aan van een arbeidsdeskundige of van een 'adviseur werk'. Zij adviseren u bij het vinden van werk.

Een arbeidsdeskundige bekijkt welk werk u met uw mogelijkheden en beperkingen kunt doen. En wat u daarmee kunt verdienen. De arbeidsdeskundige kijkt bijvoorbeeld ook of u een opleiding nodig heeft.

De 'adviseur werk' zoekt samen met u naar manieren om werk te vinden. Hij kent de mogelijkheden voor werk in uw regio. De 'adviseur werk' is het vaste aanspreekpunt voor u en uw werkgever in uw re-integratietraject.

Of u een arbeidsdeskundige krijgt of een 'adviseur werk', hangt af van uw uitkering:

  • Heeft u een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAZ, WAO, ZW, Wajong of WGA)? Dan heeft u te maken met een arbeidsdeskundige.
  • Ontvangt u een WW-uitkering? Dan krijgt u een 'adviseur werk'.

Zelf uw re-integratie regelen

Voert u liever zelf de regie over uw re-integratie? Dan kunt u kiezen voor een individuele re-integratieovereenkomst (IRO). Voorwaarde is dat de 'adviseur werk' of arbeidsdeskundige vaststelt dat u een re-integratietraject nodig heeft. In een IRO staat uw eigen plan voor uw re-integratie.

U kunt een IRO aanvragen als u een uitkering krijgt op basis van de:

  • Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ);
  • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA); 
  • Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO);
  • Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong).

Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Is mijn beschadigde paspoort of identiteitskaart geldig?
Ben ik verplicht om een kopie van mijn identiteitsbewijs te geven aan een bedrijf?
Kan ik een tweede Nederlands paspoort aanvragen?
Wat is een elektronisch reisdocument en welke gegevens bevat de chip hierin?
Welke gegevens neemt de gemeente op in mijn paspoort en identiteitskaart?
Wat zijn de echtheidskenmerken van het paspoort en de identiteitskaart?
Wat houdt de opname van mijn gegevens in het Register paspoortsignaleringen in?
Wanneer en hoe kan ik een noodpaspoort krijgen?
Welk identiteitsbewijs mag ik gebruiken in welke situatie?
Wat is de identificatieplicht?
Met welke identiteitsbewijzen kan ik mij identificeren?
Wie mag vragen naar mijn identiteitsbewijs en wanneer?
Wat gebeurt er als ik geen identiteitsbewijs kan laten zien?
Waar kan ik terecht met vragen over fraude als ik twijfel over een product of dienst?

Externe artikelen
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

Download: HTML | CSV | Excel | JSON