Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Wat is het sociaal minimum en wat als mijn uitkering lager is?

Hoogte sociaal minimum

Het sociaal minimum is meestal even hoog als een bijstandsuitkering.

Normbedragen Toeslagenwet vanaf 1 januari 2015

Bruto normbedragen Toeslagenwet per 1 januari 2015
Categorie Bruto normbedrag per dag
 Gehuwd/samenwonend € 69,05
 Alleenstaande van 23 jaar en ouder € 52,05
 Alleenstaande van 22 jaar € 40,90
Alleenstaande van 21 jaar € 34,44
Alleenstaande van 20 jaar € 28,81
Alleenstaande van 19 jaar € 24,09
Alleenstaande van 18 jaar € 20,88

Om het normbedrag om te rekenen naar een bedrag per week, vermenigvuldigt u het dagbedrag met 5.

(Bedragen vanaf 1 juli 2014 tot 1 januari 2015 staan in de brochure Stand van zaken sociale zekerheid vanaf 1 juli 2014.)

Let op: vanaf 1 januari 2015 krijgt u als alleenstaande ouder de toeslag voor alleenstaanden. Dit is in plaats van de toeslag voor alleenstaande ouders. Daarnaast heeft u dan nog recht op extra kindgebonden budget. Enkele andere regelingen voor ouders wijzigen ook, zoals de kinderbijslag

Kostendelersnorm Toeslagenwet

Per 1 juli 2016 wordt de kostendelersnorm ingevoerd in de Toeslagenwet. De kostendelersnorm gaat ervan uit dat (meerderjarige) mensen die samenwonen, kosten zoals huur, gas, licht en water delen. Dit heeft gevolgen voor de hoogte van de uitkering of toeslag.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Download: HTML | CSV | Excel | JSON