Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Kan ik met behoud van mijn bijstandsuitkering een bedrijf starten?

Voorbereiding starten eigen bedrijf

U krijgt 1 jaar de tijd om u voor te bereiden op de start van uw bedrijf. Bijvoorbeeld door een ondernemingsplan te maken. U behoudt dan uw uitkering. Voor de kosten die u bij de voorbereiding maakt, ontvangt u een renteloze lening. De gemeente bekijkt daarna of uw bedrijf levensvatbaar is.

Bijstandsuitkering eindigt bij start onderneming

Als uw bedrijf levensvatbaar is, kunt u aan de slag als zelfstandige. Als zelfstandige bent u niet meer beschikbaar voor de arbeidsmarkt. Uw bijstandsuitkering wordt daarom stopgezet.

Starterskrediet: bedrijfskapitaal

De gemeentelijke sociale dienst kan u als startende ondernemer een bedrijfskapitaal geven. Hiermee kunt u investeren in uw bedrijf. Dit bedrijfskapitaal krijgt u op grond van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

Voorwaarden Bbz-uitkering

Gaat het toch niet goed met uw bedrijf en komt u in financiële problemen? Dan komt u misschien in aanmerking voor een periodieke Bbz-uitkering. U moet wel voldoen aan een aantal voorwaarden.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Externe artikelen
Participatiewet

Download: HTML | CSV | Excel | JSON