Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

WWB

2011 2012 2013
Bron: CBS, Bijstandsuitkeringenstatistiek

* inclusief Wet Investeren in Jongeren (WIJ)
Aantal personen WWB (ultimo, x 1.000) 367 381 403
Aantal huishoudens WWB (jaargemiddelde x 1.000) 315* 319 343
Aantal huishoudens WWB (ultimo, x 1.000) 316 325 354
Duur (ultimo, x 1.000 huishoudens)
Uitkeringsduur korter dan 1 jaar 76 70 89
Uitkeringsduur 1 tot 5 jaar 123 138 153
Uitkeringsduur 5 jaar of langer 117 118 112
Geslacht (ultimo, x 1.000 huishoudens)
Mannen 141 148 165
Vrouwen 174 176 189
Leeftijd (ultimo, x 1.000 huishoudens)
Jonger dan 27 jaar 34 29 32
27 tot 35 jaar 51 56 75
35 tot 45 jaar 76 79 86
45 tot 55 jaar 85 90 97
55 tot 65 jaar 70 72 77
Leefvorm (ultimo, x 1.000 huishoudens)
Alleenstaande 196 201 222
Alleenstaande ouder 79 79 83
(echt)paar 40 44 49
Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: