Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Wat kan ik doen als ik minder loon krijg dan het wettelijk minimumloon?

Naar Inspectie SZW bij minder minimumloon

Krijgt u minder loon dan het minimumloon en wilt uw werkgever uw loon niet aanpassen? Dan kunt u dit melden bij de Inspectie SZW. Dit mag ook anoniem.

Werkgevers die werknemers minder betalen dan het minimumloon krijgen direct een boete. De werkgever moet het achterstallig loon binnen 4 weken aan de werknemer betalen. Doet de werkgever dit niet? Dan kan de inspectie een dwangsom opleggen.

Past uw werkgever na overleg uw loon niet aan? Dan kunt u een klacht indienen bij de Inspectie SZW. Dit kan ook anoniem. Werkgevers die werknemers minder uitbetalen dan het wettelijke minimumloon krijgen daarvoor direct een boete van de Inspectie SZW. De hoogte van de boete hangt af van hoe veel het loon afwijkt van het wettelijk minimumloon. De boete bedraagt maximaal € 10.000 per werknemer. Als uw werkgever ook te weinig vakantiebijslag uitkeert, komt daar een boete van maximaal € 2000 bij.

Naar de kantonrechter bij minder minimumloon

U kunt ook naar de kantonrechter gaan. Het is verstandig vooraf advies in te winnen bij een vakbond, wetswinkel, Juridisch Loket of Sociale Raadslieden.

Achterstallig loon opeisen

U kunt uw achterstallig loon opeisen bij uw werkgever. Ook als u er pas later achter komt dat u te weinig loon heeft gekregen. U moet dit wel binnen 5 jaar doen. Gerekend vanaf het moment dat u recht op het loon heeft. Dit geldt ook als u achterstallige vakantiebijslag wilt opeisen.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Download: HTML | CSV | Excel | JSON