Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Eindigt mijn Anw-uitkering als ik in het buitenland ga wonen?

Behoud Anw-uitkering

U behoudt uw Anw-uitkering in de volgende situaties:

  • U gaat wonen in een land van de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland.
  • U gaat wonen in het Caribische deel van het Nederlands Koninkrijk.
  • U gaat werken in het buitenland in het 'algemeen belang'. Bijvoorbeeld voor de Nederlandse overheid. Of een organisatie als de Verenigde Naties of de EU.

Aanpassing Anw bij verblijf buiten Europa

Ontvangt u een Anw-uitkering in een land buiten de EU/ EER en Zwitserland. Dan is de hoogte van uw uitkering afgestemd op de kosten van levensonderhoud in het land waar u woont.

Bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) kunt u nagaan naar welke landen u de Anw-uitkering naar een bepaald land kunt meenemen.

Grensarbeider vrijwillig verzekerd voor Anw

Als grensarbeider bent u niet verzekerd voor de Anw. U kunt zich wel vrijwillig verzekeren voor de Anw voor een periode van maximaal 10 jaar. U moet dit regelen binnen 1 jaar nadat u grensarbeider bent geworden. Er is een aantal voorwaarden voor vrijwillige verzekering


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: