Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Ik woon in Nederland en werk in het buitenland: wat moet ik doen als ik ziek word?

Werken in buitenland en ziek worden

Als u in een EU-land werkt en ziek wordt, geldt meestal de wetgeving van het land waar u werkt. Of en hoe lang uw werkgever uw loon doorbetaalt bij ziekte, verschilt per land. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw werkgever of bij de ziekengeldinstelling in het land waar u werkt.

Nederlandse wetgeving met formulier A1

Gaat u tijdelijk in het buitenland werken? Dan kunt u met het formulier A1 (voormalig E101 formulier) in Nederland verzekerd blijven. Uw werkgever betaalt in dat geval minimaal 70% van uw loon door. Dit geldt ook als u in dienst bent bij een buitenlandse werkgever. U moet zelf uw werkgever op de hoogte stellen van uw ziekte. Het formulier A1 heet ook wel een detacheringsverklaring. In veel landen mag u niet werken zonder dit formulier. Uw werkgever kan het formulier A1 aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank

Arbeidsongeschikt

Als u langdurig arbeidsongeschikt bent, kunt u recht hebben op een arbeidsongeschiktheidsuitkering van het land waar u werkt. De voorwaarden hiervoor verschillen per land.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: