Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Wanneer ben ik grensarbeider?

Grensarbeid en sociale zekerheid

Als grensarbeider heeft u te maken met wetgeving van andere landen. Meestal bent u voor de sociale verzekeringen verzekerd in het land waar u werkt.

Werkt u voor dezelfde werkgever in 2 landen, waarvan een aanzienlijk gedeelte in Nederland? Dan valt u onder de Nederlandse wetgeving. Een aanzienlijk gedeelte is 25% of meer van uw werktijd of van uw salaris.

Werkt u afwisselend of gelijktijdig voor 2 werkgevers in verschillende lidstaten van de EU? Dan valt u ook onder de Nederlandse wetgeving. De werklanden kunnen het woonland en een andere lidstaat zijn, maar ook 2 lidstaten buiten Nederland.

Tijdelijk werken in het buitenland

Gaat u tijdelijk in het buitenland werken? Dan kunt u met het formulier A1 (voormalig E101 formulier) in Nederland verzekerd blijven. Dit formulier heet ook wel een detacheringsverklaring. In veel landen mag u niet werken zonder dit formulier. Uw werkgever kan het formulier A1 aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank

Pensioen grensarbeiders

Woont u in Nederland en werkt u in het buitenland? Dan bouwt u meestal geen AOW op. U behoudt wel de rechten die u heeft opgebouwd als u eerder een periode in Nederland heeft gewerkt. Mogelijk bouwt u ook bij uw werkgever in het buitenland pensioen op. Informeer hiernaar bij uw werkgever.

Voor een hogere AOW-uitkering kunt u zich vrijwillig verzekeren voor de AOW. Dit kan voor maximaal 10 jaar. U moet dit regelen binnen 1 jaar nadat u als grensarbeider bent gaan werken. Voor de vrijwillige AOW-verzekering kunt u terecht bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Meer informatie over wonen en werken in buitenland

Informatie over wonen, werken, ondernemen in het buitenland vindt u op:


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Download: HTML | CSV | Excel | JSON