Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Welke vragen mogen niet gesteld worden tijdens een sollicitatiegesprek?

Vragen tijdens sollicitatie over privézaken

Een werkgever hoort u tijdens uw sollicitatie geen vragen te stellen over privézaken. Bijvoorbeeld over een kinderwens of gezinsomstandigheden.

Vragen tijdens sollicitatie over uw gezondheid

De werkgever mag niet vragen naar uw gezondheid of uw ziekteverzuim bij uw vorige werkgever. Vragen over uw gezondheid mogen alleen worden gesteld tijdens een aanstellingskeuring (medische keuring). Deze medische keuring is maar voor enkele functies toegestaan. Als u voor de functie een medische keuring moet ondergaan, moet dit in de vacature staan.

In bepaalde gevallen moet u tijdens de sollicitatieprocedure uw werkgever informeren over uw gezondheid. Deze meldingsplicht geldt alleen als uw medische klachten problemen kunnen geven tijdens het werk. Als u zwanger bent, hoeft u dit niet te vertellen.

Geschiktheid voor de functie vaststellen

Uw werkgever mag wel vaststellen of u geschikt bent voor de functie, zonder u vragen te stellen over uw gezondheidstoestand. Hij of zij kan dit doen door duidelijk te omschrijven uit welke taken de functie bestaat, en u vervolgens te vragen of u in staat bent deze taken uit te voeren.

Enkele voorbeelden van vragen die de werkgever u wel mag stellen, zijn:

  • Als administratief medewerker moet u lang achter een bureau kunnen zitten. Bent u in staat 2 uur achter elkaar aan een bureau te werken zonder tussentijds op te staan?
  • Als callcenter-medewerker moet u teksten van het beeldscherm kunnen lezen. Bent u in staat om een groot deel van de dag met een beeldscherm te werken?  
  • Als vrachtwagenchauffeur moet u lang (bijvoorbeeld 4 uur) achter het stuur kunnen zitten zonder te stoppen. Kunt u dat volhouden? 
  • Als horecamedewerker moet u een aantal uren (bijvoorbeeld 4 uur) achter elkaar staand werken. Kunt u dat volhouden zonder tussentijds te gaan zitten?

Geen antwoord geven

Krijgt u tijdens een sollicitatiegesprek een vraag over uw privéleven of uw gezondheid? Dan hoeft u hier geen antwoord op te geven.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Externe artikelen
Sollicitatiegesprek

Download: HTML | CSV | Excel | JSON