Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Mag een werkgever arbeidsvoorwaarden aanpassen zonder instemming van zijn werknemers?

Uitdrukkelijke toestemming aanpassen arbeidsvoorwaarden

De werkgever kan de werknemer ook uitdrukkelijk vragen om in te stemmen met het aanpassen van de arbeidsvoorwaarden. De werkgever doet dan een schriftelijk voorstel en vraagt of de werknemer dat wil ondertekenen.

Aanpassing arbeidsvoorwaarden schriftelijk vastleggen

Bij wijziging van het salaris of andere onderdelen van de beloning, is het raadzaam om de werknemer schriftelijk om toestemming te vragen. Ook als de werkgever hierover heeft overlegd met de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of met de vakbonden.

Juridisch advies voor aanpassen arbeidsvoorwaarden

Werkgever en werknemer doen er goed aan om juridisch advies in te winnen voordat ze de arbeidsvoorwaarden wijzigen of akkoord gaan met een wijziging. Het is ook verstandig om eerst te overleggen met de personeelsvertegenwoordiging, de ondernemingsraad of met een vakbond.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Externe artikelen
Arbeidsvoorwaarde

Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: