Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Fraude en handhaving WWB

2011 2012 2013
Bron: SZW-berekening op basis van informatie van CBS
Aantal geconstateerde overtredingen met financiele benadeling (x 1.000) 13 16 25
Totaal benadelingsbedrag (x €1 mln) 67 66 73
Download: HTML | CSV | Excel | JSON