Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Welke regels gelden bij oproepdiensten (consignatie)?

Andere namen voor consignatie

Het bedrijfsleven gebruikt ook andere namen voor oproepdiensten, zoals:

 • storingsdiensten;
 • onderhoudsdiensten;
 • servicediensten;
 • stand-by diensten;
 • wachtdiensten;
 • beschikbaarheidsdiensten;
 • piket(diensten);
 • reservediensten;
 • pieperdiensten;
 • telefoondiensten.

Wel of geen werktijd

De tijd waarin u kunt worden opgeroepen, geldt niet als werktijd. Werktijd telt wel op het moment dat u wordt opgeroepen en u daardoor aan het werk gaat. Een oproep telt als minstens een halfuur werktijd, ook als u minder lang werkt.

Regels consignatie

Bij consignatie gelden de volgende regels:

 • U mag niet langer dan 13 uur per 24 uur werken, inclusief de uren die voortkomen uit oproepen.
 • Per 4 weken mag u maximaal 14 dagen oproepbaar zijn.
 • Per 4 weken mag u minimaal 2 maal 2 aaneengesloten dagen niet werken en ook niet oproepbaar zijn.
 • Direct voor en na een nachtdienst mag u niet oproepbaar zijn. U mag oproepbaar zijn tot 11 uur voor een nachtdienst en vanaf 14 uur erna.
 • Bent u binnen 16 weken 16 keer of meer oproepbaar tussen 0.00 uur en 6.00 uur? Dan mag u niet meer dan gemiddeld 40 uur per week werken binnen die 16 weken.

Uitzondering regels consignatie

U mag binnen 16 weken gemiddeld 45 uur per week werken onder de volgende voorwaarden:

 • U heeft direct na uw laatste nachtoproep 8 uur aaneengesloten rust.
 • Is dat niet mogelijk? Dan moet u in ieder geval dezelfde dag nog (dus voor 0.00 uur) 8 uur aaneengesloten rusten.

Geen onderbreking rusttijd

Wordt u in uw vrije tijd opgeroepen? Dan geldt dit niet als een onderbreking van de dagelijkse of wekelijkse rusttijd.

Geen nachtdienst

Wordt u 's nachts opgeroepen? Dan telt dit niet als nachtdienst.

Bereikbaarheidsdienst en aanwezigheidsdienst

Het Arbeidstijdenbesluit kent nog 2 andere vormen van oproepdiensten, namelijk:

Bereikbaarheidsdiensten komen alleen in de zorg voor. Van de regeling voor bereikbaarheidsdiensten mag alleen gebruik worden gemaakt als daarover in een collectieve regeling voor arbeidsvoorwaarden afspraken staan. Ze hebben de volgende kenmerken:

 • Een bereikbaarheidsdienst is een aaneengesloten periode van ten hoogste 24 uur. U bent bereikbaar om op oproep zo spoedig mogelijk aan het werk te gaan.  U moet eventueel naast het verrichten van gewone (ingeroosterde) arbeid, ook thuis bereikbaar zijn.
 • Een oproep in geval van een bereikbaarheidsdienst vormt een normaal onderdeel van uw functie. Bijvoorbeeld de verloskundige die opgeroepen wordt om te assisteren bij een bevalling. De werkzaamheden zijn voorzienbaar, maar niet het precieze tijdstip waarop zij zich zullen voordoen. Het bereikbaar zijn telt niet mee voor de berekening van de gemiddelde arbeidstijd.

U leest meer in de brochure Specifieke regels arbeidstijden zorgsector.

Vergoeding voor oproepdiensten

Er is geen wettelijk voorschrift voor (extra) betaling tijdens oproepdiensten. Afspraken hierover verschillen per bedrijf of branche. Zoek in uw arbeidsovereenkomst of in uw cao op wat in uw bedrijf of instelling geldt.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Download: HTML | CSV | Excel | JSON