Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Welke regels gelden voor nachtdiensten?

Aantal uren in de nachtdienst

Voor het aantal uur per nachtdienst geldt het volgende:

  • Per nachtdienst mag u niet meer dan 10 uur werken.
  • Als een nachtdienst eindigt na 2.00 uur, werkt u hierna minimaal 14 uur niet. Maximaal 1 keer per week mag uw werkgever deze rusttijd inkorten tot minimaal 8 uur. Als dat door de aard van het werk en de bedrijfsomstandigheden noodzakelijk is. 
  • Als een nachtdienst eindigt voor 2.00 uur, mag u na de dienst minimaal 11 aaneengesloten uren niet werken.
  • Maximaal 5 keer per 2 weken en 22 keer per jaar mag u een nachtdienst van maximaal 12 uur draaien. Hierna mag u minimaal 12 uur niet werken.
  • Na een reeks van 3 of meer nachtdiensten mag u minimaal 46 uur niet werken. Eindigt uw laatste nachtdienst bijvoorbeeld op dinsdagochtend 6.00 uur? Dan mag u vanaf donderdag 4.00 uur weer werken.

Aantal nachtdiensten

Voor het aantal nachtdiensten dat u mag werken, geldt het volgende:

  • U mag maximaal 36 nachtdiensten werken in 16 weken. U mag niet meer dan 7 achtereenvolgende diensten werken als 1 van die diensten een nachtdienst is. In sommige gevallen mogen dit er 8 zijn. Dit moet wel in een collectieve regeling voor arbeidsvoorwaarden afgesproken zijn.
  • Draait u af en toe een nachtdienst (minder dan 16 keer per 16 weken)? Dan geldt hetzelfde als voor dagdiensten: gemiddeld maximaal 48 uur werken per week.
  • Draait u regelmatig nachtdiensten (16 keer of meer per 16 weken)? Dan mag u niet meer dan gemiddeld 40 uur per week werken in die 16 weken.

Verhogen aantal nachtdiensten

Als uw werkgever het aantal nachtdiensten wil verhogen, dan gelden de volgende twee uitzonderingsmogelijkheden:

  • Het aantal nachtdiensten mag bij collectieve regeling worden verhoogd naar 140 nachtdiensten per jaar. Dit kan alleen als de aard van het werk of de bedrijfsomstandigheden dit nodig maken.
  • Als u maar een paar uur werkt tussen 0.00 en 6.00 uur. Bijvoorbeeld als u om 4.00 uur begint. Dan zou u op nog veel meer dan 140 nachtdiensten per jaar uitkomen. Dan mag u niet meer dan 38 uur per 2 weken werken tussen 0.00 en 6.00 uur. Dit moet wel in een collectieve regeling staan.

Overgangsregeling voor 's nachts werken

Werkte u aantoonbaar al voor 1 januari 1996 vooral 's nachts op basis van de toen geldende regels en doet u dat sindsdien nog steeds? Dan kan er gebruik worden gemaakt van een overgangsregeling. U mag dan in elke periode van 4 aaneengesloten weken maximaal 20 nachtdiensten draaien.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Download: HTML | CSV | Excel | JSON