Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Ben ik verplicht om op zondag te werken?

Zondagswerk door bedrijfsomstandigheden

Bedrijfsomstandigheden kunnen zondagswerk nodig maken, ook als dit eerst niet het geval was. Uw werkgever moet dan eerst met de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging overeenstemming bereiken. Bovendien moet u zelf instemmen met het werken op zondag.

Is het verzoek van de werkgever redelijk en goed onderbouwd? Dan kan het onder goed werknemerschap vallen om hiermee in te stemmen.

Minimum aantal vrije zondagen

U heeft recht op minstens 13 vrije zondagen per jaar. In een collectieve regeling voor arbeidsvoorwaarden kan zijn afgesproken dat het aantal vrije zondagen minder dan 13 is. Is dit het geval, dan moet u instemmen dat u minder dan 13 vrije zondagen heeft. 

Hogere vergoeding voor werk op zondag

Er bestaan geen wettelijke regels voor extra loon voor werk op zondag. Uw werkgever hoeft u dus niet meer te betalen dan uw normale loon. Ook hoeft hij u geen extra vrije uren te geven voor werk op zondag.

Zijn er afspraken gemaakt voor uw bedrijf of instelling over werk op zondag? Dan kunt u deze terugvinden in uw arbeidsovereenkomst of cao. Hierin kunnen ook afspraken staan over extra loon voor werken op zondag.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: