Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Mogen kinderen tot 13 jaar meewerken aan uitvoeringen?

Geen ontheffing nodig

Kinderen jonger dan 13 jaar mogen gewoon meezingen in een kerkkoor in de eigen kerk. Ook mogen zij thuis of op familiefeestjes optreden of meedoen aan een majorettekorps. Hiervoor is geen ontheffing van de Inspectie SZW nodig. Wel moet het kind vrijwillig meedoen aan de uitvoering. Ook mag er geen sprake zijn van een overeenkomst. Verder mogen het kind zelf, de ouders of anderen geen financieel voordeel hebben van de uitvoering.

Wel ontheffing nodig

Voldoet het werk van uw kind onder de 13 jaar niet aan deze voorwaarden? Dan is een ontheffing nodig. Bijvoorbeeld als uw kind meedoet aan een radio- of tv-programma. Of aan een film, modeshow, reclamespot of theaterproductie. 

De werkgever moet ruim voor het optreden een verzoek indienen bij de Inspectie SZW. Het gaat om een ontheffingsverzoek voor arbeid door kinderen. Ook als ouders met hun baby tegen betaling meewerken aan een televisieprogramma is deze ontheffing nodig.

Regels bij uitvoeringen voor kinderen tot 7 jaar

Maximale arbeidstijd

 • 2 uur per schooldag;
 • 4 uur op een niet-schooldag of een vakantiedag;
 • in uitzonderlijke situaties: 7 uur per dag en 12 uur per week.

Repetitietijd telt ook als werktijd.

Maximumaantal uitvoeringen

 • 4 per jaar;
 • in uitzonderlijke situaties: 8 keer per jaar met een maximum van 3 per week.

Minimale rust en pauzes

 • Kinderen tot 7 jaar rusten minimaal 14 uur per dag, in elk geval tussen 19.00 en 8.00 uur. In een uitzonderlijke situatie tussen 23.00 en 08.00 uur;
 • Als kinderen meer dan 4,5 uur werken, moeten zij minimaal 30 minuten pauzeren.

Regels bij uitvoeringen voor kinderen tussen 7 en 13 jaar

Maximale arbeidstijd

 • 2 uur per schooldag;
 • 4 uur op een niet-schooldag of vakantiedag;
 • bij schoolse activiteiten: 7 uur per dag en 12 uur per week;
 • in uitzonderlijke situaties: 7 uur per dag en 12 uur per week.

Repetitietijd geldt ook als werktijd.

Maximumaantal uitvoeringen

 • 12 per jaar;
 • 3 per week;
 • bij schoolse activiteiten: 15 per jaar met een maximum van 3 per week;
 • in uitzonderlijke situaties: 24 per jaar met een maximum van 3 per week.

Minimale rust en pauzes

 • 14 uur, in elk geval tussen 23.00 en 8.00 uur;
 • als kinderen meer dan 4,5 uur werken, minimaal 30 minuten pauze.

Wanneer mogen kinderen tussen 0 en 13 jaar op zondag werken

Kinderen tussen 0 en 13 jaar mogen alleen op zondag werken:

 • als het soort werk het nodig maakt en het in het arbeidscontract staat;
 • als het door bedrijfsomstandigheden nodig is. En er overeenstemming is met de ondernemingsraad, de personeelsvertegenwoordiging of met de betrokken werknemers;
 • als de ouders uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven.

Verder geldt voor werken op zondag:

 • minimaal 5 vrije zondagen per 16 weken;
 • op zondag werken, dan de zaterdag daarvóór vrij.

Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: