Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Mogen kinderen van 14 en 15 jaar een beroepsstage lopen?

Voorwaarden stage lopen

Kinderen van 14 en 15 jaar mogen stage lopen. Voorwaarde is dat er een stageovereenkomst is tussen school en bedrijf. Of dat de gemeente een verzoek tot vervangende leerplicht heeft goedgekeurd. De ouders of verzorgers van het kind moeten de stageovereenkomst ondertekenen.

Werkzaamheden stage

Tijdens een stage mogen kinderen van 14 en 15 jaar ook lichte werkzaamheden doen in een industriële omgeving. Dit betekent dat zij in een fabriek of met machines mogen werken. Deze werkzaamheden mogen niet te zwaar zijn of gevaar opleveren. Ook mogen de werkzaamheden niet schadelijk zijn voor de gezondheid. Het werk mag alleen onder begeleiding worden gedaan.

Maximum arbeidstijd stage

De maximum werktijd voor kinderen van 14 en 15 jaar die stage lopen is:

  • 7 uur per dag;
  • 35 uur per week.

Schooltijd telt ook mee als arbeidstijd.

Minimale dagelijkse rust

De minimale onafgebroken dagelijkse rust is 14 uur, in elk geval tussen 19.00 en 7.00 uur.

Pauzes

Als een kind meer dan 4,5 uur werkt, heeft het minimaal 30 minuten aaneengesloten pauze.

Werken op zondag

Werken op zondag is niet toegestaan.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: