Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

IOAW en IOAZ

2011 2012 2013
Bron: CBS, Bijstandsuitkeringenstatistiek
Aantal huishoudens IOAW (jaargemiddelde, x 1.000) 10 10 13
Aantal huishoudens IOAZ (jaargemiddelde, x 1.000) 1,4 1,4 1,5
Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: