Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Wanneer mag ik werken op hoogte?

Werken op hoogte

Van werken op hoogte is sprake als er valgevaar is. Dit wordt bepaald door de hoogte, de uit te voeren werkzaamheden en de directe omgeving. Op een werkplek boven de 2,50 meter is er al sprake van werken op hoogte.

Risico's bij werken op hoogte

Werken op hoogte brengt de volgende risico's met zich mee:

  • vallen (van hoogte, of door een opening van de werkvloer);
  • geraakt worden door een vallend voorwerp;
  • een mogelijk langere vluchtweg bij calamiteiten.

Werkgever moet beveiliging aanbrengen

Als u werkt op een plek waar valgevaar bestaat, moet uw werkgever beveiliging aanbrengen. Bijvoorbeeld door het plaatsen van vangnetten of veiligheidsgordels met vanglijnen. Uit de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) van uw organisatie moet blijken wat het meest geschikte middel is in een bepaalde situatie.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wanneer krijg ik een strafblad?
Wat is een taakstraf?
Wanneer mag een rechter een taakstraf opleggen?
Mag het Openbaar Ministerie (OM) zelf een straf opleggen?
Hoe kom ik erachter in welke gevangenis iemand is geplaatst?
Waar kan ik een detentieverklaring aanvragen?
Wanneer kan iemand door verjaring niet meer worden vervolgd voor een misdrijf?
Hoe hoog zijn de boetes in Nederland?
Welke rechten heeft een gedetineerde?
Hoe hoog zijn de boetes voor verkeersovertredingen en snelheidsovertredingen?
Waarom ontvang ik een verkeersboete uit het buitenland?
Hoe komt het buitenland aan mijn gegevens voor de afhandeling van een verkeersboete?
Wat gebeurt er als ik een verkeersboete uit het buitenland niet betaal?
Kan ik bezwaar maken tegen een dagvaarding of strafbeschikking?
Kan ik bezwaar maken tegen een dagvaarding of strafbeschikking?
Kan ik bezwaar maken tegen een dagvaarding of strafbeschikking?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: