Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Bij welke winterse temperatuur is het nog verantwoord om te werken?

Arbobesluit

In het Arbobesluit staan normen waaraan de werkomgeving moet voldoen. De temperatuur op de arbeidsplaats mag geen schade veroorzaken aan uw gezondheid. Een minimumtemperatuur is niet vastgesteld. Het is aan u en uw werkgever om hierover onderling afspraken te maken, eventueel samen met de ondernemingsraad (or) of personeelsvertegenwoordiging. De arbodienst kan adviezen geven, vooral bij individuele problemen met de kou. 

Gevaren bij kou

Als u zich niet goed tegen de kou beschermt, kunt u minder goed presteren of zelfs ziek worden. Dit geldt zowel voor werken in de buitenlucht als voor werken in onverwarmde loodsen en koelcellen. Niet alleen de temperatuur zegt iets over de kou, ook de luchtverplaatsing (tocht of wind) speelt hierin een rol. Gladheid kan eveneens gevaarlijk voor u zijn. Daarom moet uw werkgever een gladheidsbestrijdingsplan in zijn risico-inventarisatie (RI&E) opnemen.

Groepen die extra last van kou hebben

Mensen met een kans op een verminderde doorbloeding vanwege een ziekte of gebrek kunnen sneller last van kou hebben. Kou kan ook effecten hebben zoals koude vingers en handen en koude voeten, oren of neus. Vrouwen blijken hier vaker gevoelig voor dan mannen. Mensen die lijden aan het fenomeen van Raynaud hebben sneller last van koude vingers, die uiteindelijk zelfs zeer pijnlijk kunnen worden.

Maatregelen tegen kou op het werk

Uw werkgever moet voor goede werkomstandigheden zorgen en kan bijvoorbeeld de volgende maatregelen nemen:

  • Zorgen voor een goede inrichting van uw werkplek, bijvoorbeeld door schermen te plaatsen waarmee u bent beschermd tegen regen en wind.
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen aan u verstrekken, zoals goed isolerende werkkleding of isolerend gereedschap.
  • De werkzaamheden goed organiseren, bijvoorbeeld door uw werktijden te verkorten en/of uw 'koude' werkzaamheden af te wisselen met werken in een warme omgeving.

Zelf maatregelen nemen tegen de kou

U kunt ook zelf maatregelen nemen tegen de kou door:

  • ervoor te zorgen dat u fit en gezond bent en blijft; een goed getraind lichaam blijft langer warm;
  • uw werkgever om advies te vragen hoe u het beste met kou om kunt gaan;  
  • te zorgen voor warme dranken en voldoende pauzes in warmere ruimtes.

Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: