Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Wanneer heb ik recht op bijstand?

Voorwaarden bijstand

U heeft recht op bijstand als u voldoet aan de volgende voorwaarden.

  • U woont rechtmatig in Nederland.
  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U heeft niet genoeg inkomen of eigen vermogen om in uw levensonderhoud te voorzien. Woont u samen met uw echtgenoot of voert u een gezamelijke huishouding met iemand? Dan telt het inkomen en het eigen vermogen van deze persoon mee.
  • U kunt geen beroep doen op een andere uitkering.
  • U zit niet in de gevangenis of een huis van bewaring.
  • U doet mee aan activiteiten die uw gemeente u aanbiedt om werk te vinden. 

Vermogenstoets bijstand

Om te bepalen of u recht heeft op bijstand bekijkt uw gemeente of u niet te veel vermogen bezit. Zoals spaargeld. Heeft u meer vermogen dan toegestaan? Dan kunt u hiermee in uw levensonderhoud voorzien. En heeft u geen recht op bijstand totdat u dit geld heeft opgemaakt. Het bedrag dat u maximaal aan vermogen mag bezitten is afhankelijk van uw leefsituatie.

Tabel: Vermogensgrens bijstand 2015
Leefsituatie Maximaal toegestaan vermogen
Gezamenlijke huishouding € 11.790
Alleenstaande ouder € 11.790
Alleenstaande € 5.895

Heeft u een eigen huis?

Een eigen huis wordt gezien als een onderdeel van uw vermogen. Uw gemeente zal dan ook beoordelen hoeveel vermogen er in uw woning zit. Uw gemeente kijkt hierbij naar de overwaarde van uw huis. Dit is de huidige waarde van uw huis minus de nog niet afgeloste hypotheek. Lees meer over recht op bijstand met een eigen huis.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: