Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Wat doet de overheid tegen uitkeringsfraude?

Wijzigingen in uw situatie doorgeven

Krijgt u een uitkering, dan moet u sommige wijzigingen in uw situatie meteen doorgeven aan de uitkeringsinstelling. Het gaat om gegevens die gevolgen kunnen hebben voor uw recht op een uitkering of de hoogte ervan. Bijvoorbeeld een scheiding. Geeft u de wijziging niet of te laat door, of geeft u foute gegevens door? Dan pleegt u fraude.

Hogere boetes uitkeringsfraude

Heeft u fraude gepleegd en daardoor te veel uitkering of kinderopvangtoeslag ontvangen? Dan moet u het te veel ontvangen geld terugbetalen. Dit heet terugvorderen. Daarnaast krijgt u een boete. Deze boete is net zo hoog als het bedrag dat u te veel heeft ontvangen aan uitkering.

U krijgt de boete van de uitkerende instelling (SVB, UWV, Belastingdienst of de gemeente). Is het fraudebedrag hoger dan € 10.000? Dan doet de uitkerende instelling aangifte bij de politie.

Geld bij andere mensen verhalen

Als u fraudeert, kan de uitkerende instelling (een deel van) het geld ook bij andere mensen dan uzelf opeisen. Dat heet verhalen. Meestal gaat het om ouders, (ex)echtgenoot of partner. Deze zijn namelijk onderhoudsplichtig. Dat betekent dat als hun inkomen hoog genoeg is, zij u financieel moeten ondersteunen.

Maatregelen bij herhaalde fraude

Fraudeert u voor de 2e keer? Dan krijgt u een boete van 1,5 keer het bedrag dat u onterecht heeft ontvangen. Deze boete wordt ingehouden op uw uitkering. Dat kan betekenen dat u tijdelijk geen uitkering meer ontvangt. Die periode kan maximaal 5 jaar duren. Bij een bijstandsuitkering duurt die periode maximaal 3 maanden.

Uitkering niet ingehouden in bijzondere situaties

Alleen in bijzondere situaties hoeft u het teveel ontvangen geld niet terug te betalen. Bijvoorbeeld als uw gezin uit huis gezet dreigt te worden of als uw partner ernstig ziek is. De uitkerende instelling beoordeelt of u in zo'n bijzondere situatie zit. En kan dan eventueel voor een andere oplossing kiezen. Na 10 jaar kan de uitkerende instelling besluiten dat u niet meer hoeft terug te betalen.

Onterecht ontvangen uitkering terugbetalen

Heeft de uitkeringsinstelling bij u fraude vastgesteld? Dan krijgt u een brief met het verzoek om het onterecht ontvangen bedrag binnen 30 dagen terug te betalen. In deze periode van 30 dagen kunt u bezwaar maken. U moet dan een verzoekschrift indienen bij de rechtbank. Voor hulp en advies hierover kunt u contact opnemen met het Juridisch Loket.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Externe artikelen
Uitkeringsfraude

Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: