Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Heb ik recht op een uitkering als ik naar een gevangenis ga?

Uitkeringen die stoppen

De volgende uitkeringen stoppen als u in de gevangenis zit:

Gedeelte van de straf buiten de strafinrichting

Als u voor een gedeelte van uw straf buiten de strafinrichting verblijft, kunt u wel recht hebben op een uitkering, bijvoorbeeld:  

  • als u deelneemt aan een programma dat gericht is op resocialisatie;
  • als u in een tbs-kliniek verblijft en proefverlof heeft; 
  • als u veelpleger bent en onder een speciale strafrechtelijke maatregel valt: plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders (ISD); 
  • als u in een particulier opvanghuis verblijft, zoals het Leger des Heils.

Alsnog stopzetten uitkering

Zit u in 1 van deze situaties en onttrekt u zich aan de opsluiting? Dan kan het UWV in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie de uitkering stopzetten. Dat gebeurt bijvoorbeeld als u ontsnapt of niet terugkeert van verlof.

Recht op uitkering gezin gedetineerde

Hebben uw gezinsleden niet genoeg inkomsten omdat u naar de gevangenis moet, dan kunnen zij een bijstandsuitkering aanvragen. Uw gezinsleden gaan hiervoor naar de gemeentelijke sociale dienst.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Download: HTML | CSV | Excel | JSON