Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Loopt mijn VUT, prepensioen of uitkering door als ik later AOW krijg?

Aansluiten VUT of prepensioen op AOW-uitkering

De huidige VUT- en prepensioenregelingen eindigen meestal op de 1e dag van de maand waarin u 65 wordt. Vanaf die datum ontvangt u waarschijnlijk uw eventuele aanvullend pensioen. U kunt in uw VUT- of prepensioenregeling zien of de regeling doorloopt tot de nieuwe AOW-leeftijd.

Als dit niet zo is, heeft u tijdelijk minder inkomen. Dan kunt u gebruik maken van de overbruggingsregeling. Hiervoor gelden wel voorwaarden.

Aansluiten van andere uitkeringen op AOW

Als u recht heeft op een socialezekerheidsuitkering, loopt die door tot de dag waarop u de AOW-leeftijd bereikt. Dit geldt voor de WW, WIA, WAO, Wajong, Ziektewet, Anw, Toeslagenwet, Bijstand, IOAW en IOAZ.

Krijgt u AOW in 2014, dan ontvangt u de uitkering tot de dag dat u 65 jaar en 2 maanden bent.

Een uitkering loopt niet door als u niet meer voldoet aan de uitkeringsvoorwaarden of wanneer de maximale uitkeringsduur voor u verstreken is.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Externe artikelen
Vervroegde uittreding en prepensioen
AOW

Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: