Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Kan ik mij vrijwillig verzekeren voor de WW?

Hoogte verzekerd bedrag

U kunt zelf bepalen welk bedrag u wilt verzekeren. Er is wel een maximum: het verzekerde bedrag mag niet hoger zijn dan het bedrag dat u gemiddeld per dag verdient. Ook mag het  bedrag niet hoger zijn dan het maximumdagloon.

Vanaf uw AOW-leeftijd kunt u geen vrijwillige verzekering meer afsluiten.

Voorwaarden vrijwillige WW-verzekering

U kunt een vrijwillige WW-verzekering krijgen in de volgende situaties:

  • U gaat maximaal 3 dagen per week in het huishouden van iemand werken (bijvoorbeeld als alfahulp, schoonmaker, kinderoppas of tuinman).
  • U gaat in het buitenland werken voor een niet-Nederlandse werkgever en u blijft in Nederland wonen.
  • U gaat in het buitenland wonen en werken voor een Nederlandse werkgever.
  • U gaat in het buitenland werken voor een ontwikkelingsorganisatie of een volkenrechtelijke organisatie.

Aanvraag vrijwillige verzekering

U vraagt de vrijwillige WW-verzekering aan bij UWV. Dat kan met het aanvraagformulier binnenland (hulpen in huishouden) of het aanvraagformulier buitenland (mensen die in buitenland gaan werken). U vindt deze formulieren op de website van UWV. UWV kan u ook informeren over de voorwaarden en bepalen of een vrijwillige verzekering voor u zinvol is.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Externe artikelen
WW

Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: