Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Wsw

2011 2012 2013
Bron: Research voor beleid, Wsw-statistiek
Aantal werknemers (ultimo, x 1.000 personen) 102 102 102
Begeleid werken (%) 6,1 6,2 6,2
Wsw- dienstbetrekking (%) 93,9 93,8 93,8
waarvan beschut werk (%) 70,3 66,4 63,9
waarvan gedetacheerd werk (%) 23,6 27,4 29,9
waarvan individuele detachering (%) 15,4 16,5 16,5
waarvan groepsdetachering (%) 8,2 10,9 13,4
Wachtlijst (ultimo, x 1.000 personen) 21 16 13
Gemiddelde verblijfsduur op de wachtlijst ultimo kalenderjaar (maanden) 18 23 24
Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: