Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Voor welke sociale verzekeringen ben ik verplicht verzekerd?

Overzicht sociale verzekeringen

De verplichte sociale verzekeringen bestaan uit 2 categorieën, namelijk:

Volksverzekeringen (verplicht voor iedereen in Nederland):

Werknemersverzekeringen (verplicht voor iedereen die in Nederland in loondienst werkt):

Samen vormen zij de sociale verzekeringen van Nederland.

Hoogte premies volksverzekeringen

De bedragen die u jaarlijks moet betalen voor de sociale verzekeringen heten de premies. De hoogte van de premies is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en uw leeftijd. Komt uw belastbaar inkomen boven een vastgestelde grens uit, dan betaalt u over het gedeelte boven deze grens geen premies.

De tarieven voor de premies van de volksverzekeringen worden jaarlijks aangepast, evenals de inkomensgrens voor het betalen van premie.

Betalen premies volksverzekeringen

Als u in loondienst werkt, houdt uw werkgever de premies in op uw loon. Ontvangt u een uitkering, dan houdt de uitkerende instelling (meestal uitkeringsinstantie UWV of uw gemeente) de premie in. Bent u ondernemer of zzp'er, dan betaalt u de premies via uw belastingaanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekering.

Uitzonderingen verplichte verzekering

In een aantal uitzonderlijke gevallen kunt u ontheffing voor de verplichte sociale verzekeringen aanvragen. Bijvoorbeeld als u:

  • vanuit uw levensbeschouwing gemoedsbezwaard bent;
  • al een buitenlandse uitkering of een uitkering van een internationale organisatie ontvangt.

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) biedt een volledige lijst van redenen voor ontheffing van de volksverzekeringen.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Download: HTML | CSV | Excel | JSON