Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Wanneer hoef ik geen premie te betalen voor verplichte sociale verzekeringen?

Mogelijke ontheffingen

U kunt ontheffing aanvragen voor de volgende verzekeringen:

Als u een ontheffing wilt voor de AWBZ, krijgt u ook een ontheffing voor de Zvw. Het is ook niet mogelijk om een ontheffing voor alleen de Zvw aan te vragen, deze verzekeringen zijn teveel met elkaar verweven.

Aanvragen ontheffing verplichte sociale verzekeringen

U vraagt ontheffing aan door het formulier 'Verklaring van gemoedsbezwaren' telefonisch of per e-mail te bestellen bij het kantoor van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) in uw regio. U stuurt het formulier ondertekend terug. De SVB bekijkt uw verzoek en besluit of dit terecht is. Hier krijgt u bericht van.

Ontheffing alleen voor uzelf en uw kinderen

De ontheffing is individueel. Uw partner moet een eigen ontheffing aanvragen. U kunt wel voor uw kinderen tot 18 jaar een ontheffing aanvragen.

Verhoogde belasting in plaats van premie

Als gemoedsbezwaarde betaalt u in plaats van premie een bedrag aan verhoogde belasting. Dit bedrag is net zo hoog als de premies die u zonder ontheffing zou moeten betalen. De Belastingdienst stort dit bedrag voor u op spaarrekeningen bij het Zorginstituut Nederland en de SVB. U kunt via deze spaarrekeningen een vergoeding voor uw zorgkosten krijgen en vanaf uw AOW-leeftijd een uitkering Spaarregeling Gemoedsbezwaarden.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Download: HTML | CSV | Excel | JSON