Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Wanneer kan ik als stralingsarts werken?

Opleidingseisen stralingsarts

Om als stralingsarts te werken moet u een recent diploma ioniserende straling niveau 3 hebben. Als uw diploma minder recent is, moet u kunnen aantonen dat u uw vakkennis de laatste 5 jaren heeft bijgehouden. U houdt de vakkennis bij door na- en bijscholingscursussen te volgen. Het diploma mag in ieder geval niet ouder zijn dan 5 jaar.

Inschrijven in medische beroepsregisters

Behalve de opleidingseisen moet u ook ingeschreven staan in de volgende registers.

  • Het register van erkende sociaal geneeskundigen. U staat daar geregistreerd als arts arbeid en gezondheid of als bedrijfsarts.
  • Het register stralingsartsen. U kunt zich met het aanvraagformulier Registratie Stralingsarts registreren als stralingsarts bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). 
  • Het BIG-register.

Buitenlandse stralingsartsen

Bent u afkomstig uit het buitenland en wilt u als stralingsarts in Nederland werken, dan moet u zich ook in bovenstaande registers laten inschrijven.

Stralingsarts is in Nederland een gereglementeerd beroep. Als buitenlandse arts mag u dit beroep in Nederland alleen uitoefenen als uw opleiding en ervaring voldoende vergelijkbaar zijn met de Nederlandse beroepseisen. Daarnaast moet u de Nederlandse taal goed beheersen.

Komt u uit de Europese Unie (EU), dan kunt u erkenning van uw diploma en ervaring (beroepskwalificaties) aanvragen. Zodra u de erkenning heeft, kunt u zich inschrijven in de registers voor medische beroepen.
Heeft u buiten de EU uw diploma's gehaald en gewerkt, dan moet u uw medische diploma's eerst laten waarderen door het CIBG. Het CIBG beoordeelt of u met uw diploma in Nederland mag werken. Als u daar toestemming voor heeft, moet u zich ook laten inschrijven in de registers voor medische beroepen.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: