Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Hoe krijg ik inkomen als mijn werkgever financië'le problemen heeft?

Wanneer uitkering wegens betalingsonmacht

U kunt de uitkering in de volgende situaties krijgen:

 • De rechter heeft uw werkgever tijdelijk uitstel van betaling (surseance) gegeven. Daarnaast wijst hij een bewindvoerder aan die het financieel beheer overneemt.
 • De rechter verklaart uw werkgever failliet en wijst een curator aan die het financieel beheer overneemt.
 • Uw werkgever kan niet meer uit de problemen komen. Hij krijgt van de rechtbank een regeling om de schulden af te lossen. Dit heet een schuldsaneringsregeling.
 • Een andere situatie waarbij uw werkgever u blijvend geen loon meer betaalt. Bijvoorbeeld als hij is verdwenen en voor u onbereikbaar is. Hierbij moet het volgende gelden:
  • Er is geen uitzicht op loonbetalingen.
  • Uw collega's zitten in dezelfde situatie.
  • Schuldeisers worden niet meer betaald.
  • De rechter heeft geen uitspraak gedaan over de financiële problemen van uw werkgever.

Vergoedingen betalingsonmacht werkgever

Is duidelijk dat u recht heeft op een uitkering wegens betalingsonmacht? Dan keert het UWV uit wat u nog tegoed heeft van uw (ex-)werkgever. Het gaat dan om:

 • Het loon dat u nog tegoed heeft over maximaal 13 weken. Bijvoorbeeld achterstallig loon, overuren, onkostenvergoeding, 13e maand, adv-dagen.
 • Het loon over de opzegtermijn tot maximaal 6 weken na de opzegdatum.

Aanvragen uitkering UWV

Heeft de rechter uitgesproken dat uw werkgever een blijvend betalingsprobleem heeft, dan nodigt het UWV u uit voor een bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst krijgt u het aanvraagformulier voor een uitkering wegens betalingsonmacht. U hoort dan waar en wanneer u het formulier moet inleveren. U krijgt daarna binnen 4 weken een brief waarin staat of u een uitkering krijgt.
Vraag de uitkering aan binnen 26 weken na de dag waarop uw werkgever u niet meer kan betalen. Als u dit later doet, kunt u meestal geen uitkering wegens betalingsonmacht meer krijgen.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: