Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Toeslagenwet

2011 2012 2013
Bronnen:

UWV, Kwantitatieve informatie

SZW-berekening op basis van informatie van UWV
Gemiddeld jaarvolume TW (x 1.000 uitkeringsjaren) 185 189 199
Gemiddelde toeslag per jaar (x €1) 2.297 2.560 2.710
Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: